Svätomartinský sprievod

Čerpáme zo skúsenosti zrniek GOD´S STARS a Krtko. Spoluorganizovali Svätomartinský lampiónový sprievod pre veriacich z farnosti. ČO POTREBUJEME? sv. omša a svätomartinský ráz lampióny, sviečky, trasa miestnosť na občerstvenie po pochode KTO POMÔŽE? hlavne pre škôlkarov a žiakov 1. stupňa ZŠ, mamičky s kočíkmi aj väčšie deti a mládež Spoluorganizácia s MŠ pomoc s občerstvením…

Divadlo

Čerpáme zo skúsenosti zrnka Angeláci. Nacvičili a zahrali tri divadelné predstavenia ČO POTREBUJEME? obsadenie úloh rekvizity nielen herecké úlohy, ale i zvukári, technici, rekvizitári, kameraman, … téma: aktuálne v časti roka alebo oblasti, s ktorými sa deti často stretávajú - mobily, technika, sociálne siete KTO POMÔŽE? žiaci ako účinkujúci žiaci, učitelia a rodičia ako diváci…

Knihobúdka

Čerpáme zo skúseností zrnka Krtko. Deti postavili v kláštornom parku drevenú knižničnú búdku pre širokú verejnosť na vymienanie kníh. ČO POTREBUJEME? nákresy od detí materiál a náradie- drevo, klince, farba, štetce, kladivo… posedenie z paliet KTO POMÔŽE? dospelí - pomoc pri nákupe, konštrukcií, manipulácií s hotovou knihobúdkou čitatelia všetkých vekových kategórií PLUS debaty o knihách…

Triedenie odpadu

Čerpáme zo skúsenosti zrniek Raráškov, prímy a sekundy, Makovníci-pomocníci. Raráškovia vytvorili v škole nádoby na separovaný odpad. Príma a sekunda súťažili v zbere papiera a fliaš. ČO POTREBUJEME? nástenky, letáčiky, plagáty - propagácia nádoby a vrecia na zbieranie odpadu spôsoby ako naložiť s odpadom - kontajnery osobný odvoz opätovné použitie - plastové fľaše pre farmu…

Začali sme

Boli sme spoločne kúpiť skrinku na knižky – aby ku nej mali dobrý prístup navštvevníci našej čitárne. Spoločne s tatinom sme ju postavili. Deti so mnou vytriedili anglické knižky, ktoré máme doma a uložili sme ich do knižnice. Spravili sme zopár fotiek, tak ich posielame.