PAVLÍNKOVCI

Liptovský Mikuláš

 

Počet detí v skupinke: 17

Čím chceme prispieť k spoločnému dobru?

Chceme pomôcť ľuďom, ktorí majú na starosti útulok zvierat, aby počas jeho čistenia bol prázdny. V tom čase vezmeme psíky vyvetrať sa von.

Chystáme sa pravidelne navštevovať Domov dôchodcov a tam sa venovať konkrétnym starkým – rozprávať sa s nimi, čítať im.