KĽÚČ K SRDCU

Liptovský Mikuláš

 

Počet detí v skupinke: 20

Čím chceme prispieť k spoločnému dobru?

 

Chystáme sa pomáhať scénkami. Chceme nacvičiť a potešiť ňou ľudí v kostole a starším sestričkám v kláštore v Okoličnom.