ZRNKO ISTER JUNIOR

Bratislava

 

Počet detí v skupinke: 5

IMG-20171013-WA0022

Čím chceme prispieť k spoločnému dobru?

Zisťujeme, čo dobré môžeme urobiť. Chceme rozbehnúť pravidelné návštevy v domove dôchodcov s krátkym programom a piesňami pre potešenie starkých. Zároveň chceme pomáhať s nákupmi starším ľuďom, ktorí žijú sami.