?️ Takto sa darí zRnkám ?️

Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“
(Mk 4, 31 – 32)

PRE RODIČOV

Tak ako zo zrnka v dobrej zemi môže vyrásť mocný strom, z dieťaťa zakoreneného vo viere môže vyrásť silná osobnosť. Správne motivované deti majú potenciu meniť svet.

Chceme pomôcť deťom, aby pevne zakorenené vo viere pôsobili na svoje okolie šírením dobra. Preto pod vedením animátora aktívne ponúknu pomoc svojej farnosti, škole či obci. Podnety na dobročin konzultujú s farárom, starostom alebo učiteľom.

PRE DETI

Dokážeš zmeniť svet bez toho, aby si spravil niečo veľkolepé? Áno!

Maličkosti sú dôležité, aj keď často ich pokladáme za samozrejmosť. Drobné skutky lásky však dokážu pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Zvládneš to aj ty so svojimi kamarátmi!

PRE ANIMÁTOROV

Spolu pomáhajme zRnku rásť! Dokážeme viesť deti správnou cestou k šíreniu dobra.

  • Smelo oslovte predstaviteľa farnosti, obce alebo školy.
  • Diskutujte o tom, čím môžete v komunite prispieť k pozitívnej zmene.
  • Premyslite spolu s deťmi, akými aktivitami môžete pomôcť.
  • Zrealizujte dohodnutý dobročin.