Raráškov tvorí už od minulého roka 9 prvákov, robíme spolu aktivity týkajúce sa separovania. Po úspešnom minulom roku sa k nám tento rok pridal aj enviro krúžok, čo je ďalších 10 detí. Snažíme sa dať do povedomia separovanie odpadu na škole, pretože nemáme koše na triedenie odpadu. Minulý rok sme zabezpečili nádoby na plasty, ktoré sa už používajú na celej škole. Tento rok by sme chceli nádoby aj na ostatné druhy odpadu. Zatiaľ je problém s odvozom, škola nepatrí pod obec, preto odvážame odpad sami. Koše na separovanie sú iba v obci, to by sme tiež radi vyriešili.

Takto sme zRnkovali v minulom roku