Sme eRkári z Bobrovca, a tento rok sme sa rozhodli zapojiť do projektu „Z malého zRnka strom“. Sme skupinka približne 25 detí a 8 animátorov. Dlho sme rozmýšľali nad tým, s čím novým by sme mohli prísť, niečo čo tu ešte nebolo. Preto sme sa rozhodli pre divadielko. Po začatí nového roka by sme sa chceli každú sobotu začať stretávať na divadelných stretkách, pri ktorých by sme nacvičovali príbehy z rôznych rozprávok. Výsledkom by bolo predstavenie pre ľudí, ktorí sa zúčastnia akcie, ktorú každoročne organizuje naša obec pod názvom „Podeľme sa“, ale tiež pre deti z materskej školy a ľudí z domovu dôchodcov. Dúfame, že týmto spôsobom milo spríjemníme pár chvíľ našim ľuďom z farnosti.

Takto sa nám darí ?️

Toto sme my ?