Voláme sa (zá)Hradníci. Je nás 5 vedúcich, ktorí robíme stretká pravidelnejšie a ďalší 4, ktorí sú viac menej príležitostní 🙂 Na stretká sa k nám pridá 12 stálych detí ale je aj dosť takých, ktoré tiež k nám občas zavítajú. Snažíme sa robiť čo najviac spoločných aktivít aby sme tvorili našu malú ale šťastnú komunitu. Z nášho stretka sa stalo zRnko. Zúčastnili sme sa akcie Milión detí sa modlí ruženec. Modlili sme sa za nenarodené deti. A boli sme opäť zaniesť vrchnáky z PET-fliaš našej kamarátke Noemi, ktorá je tiež eRkárka, v rámci Detského činu pomoci. Zúčastnili sme sa aj obecnej akcie Predvianočné tvorivé dielne, kde sme pre deti mali pripravené stanovisko, na ktorom si mohli vyrobiť vlastné vianočné dekorácie a z recyklovateľných materiálov sme vyrobili vianočné EKO dekorácie za ľubovoľný príspevok. Z výťažku sme kúpili stromček do našej klubovne. Samozrejme v črepníku a po Vianociach ho pôjdeme zasadiť. Trochu sme „zo zRnka strom“ urýchlili.

Takto sa nám darí ?️

Toto sme my ?