Voláme sa Slniečka a stretká v našej farnosti rozbehol pred 15 rokmi pán farár Jozef Benko a toto slniečkové je stále v sobotu o 15.00 napriek tomu, že sa v stretku prestriedalo už zopár generácii. Takým novým zrnkom je to, že raz mesačne máme spoločné stretko chlapcov a dievčat.

Takto sa nám darí ?️

Toto sme my ?