Pod lampou radi nielen diskutujeme, ale túžime byť aj my lampami, aby sme mohli pre druhých šíriť Svetlo a ukazovať správny smer Cesty.

Nám, mladým, odvážnym eRkárom zo Šale nie je ľahostajné naše okolie a ľudia v ňom a práve preto chceme sadiť zRnko najprv v našich srdciach. Túžime, spoznávať svoje schopnosti, dary, talenty ale aj naše slabosti. Chceme vzrastať v Dobre a otvárať oči, ruky, nohy nášho srdca. S dôverou, že Boh sa stará sadíme zRnko v našom stretku, vo farnosti i v meste a sme pripravení byť vnímaví na potreby ľudí okolo nás. Nebojíme sa spolupráci s našimi menšími kamarátmi, eRkármi, ale aj predstaviteľmi nášho mesta. Sme otvorený pomôcť každému (malému, chorému, opustenému, starému) a snívame o tom, že z našich zasadených zRniek vyklíči strom, ktorý bude rodiť ovocie Radosti, Lásky a Pokoja v našej spoločnosti.
P.S. voláme sa Pod lampou

Takto sa nám darí ?️

Toto sme my ?