ZRNKO ISTER 1

Bratislava

 

Počet detí v skupinke: 8

zrnko ISTER 1

Čím chceme prispieť k spoločnému dobru?

Chceme rozbehnúť pravidelné návštevy v domove dôchodcov s krátkym programom a piesňami pre potešenie starkých. Zároveň chceme pomáhať s nákupmi starším ľuďom, ktorí žijú sami.

Chceli by sme tiež robiť chlebíčky a rozdať ich v uliciach Bratislavy ľuďom bez domova. Pracujeme aj na ďalších nápadoch.