Naše zRnko tvorí 10 detí a 3 animátori. Stretká prebiehajú v škole, kde sme minulý rok rozbehli eRko stretká. Tento rok sa už ako zRnko stretávame každý týždeň v triede, nakoľko vlastnú klubovňu nemáme.
Plán do budúcnosti nemáme, radi by sme pokračovali v tom, čo sme začali, teda recyklácia a  výroba nádob na recyklovanie.

Takto sa nám darí ?️

Toto sme my ?