Abrahámčatá sú deti, ktoré chcú poznať a milovať Ježiša.
A s nimi je tu i niekoľko dospelých, ktorí deťom a mladým ponúkli zasadiť zrnká
a starať sa o rastlinky, ktoré rastú, aby mohli prinášať ovocie.

V preklade to znamená obzrieť sa okolo seba a zistiť, že tu nie sme sami.
Nie sme tu sami, aby sme sa necítili osamelí. A keďže tu nie sme sami,
skúsime najmä to, aby si druhí necítili osamelí.
Chceme teda prinášať radosť a nádej medzi ľudí, chceme ponúknuť svoje
ruky na pomoc, chceme ponúknuť svoje talenty pre radosť a povzbudenie,…

Začneme prvým sadením zrniek: POMOC STARŠÍM – ÚCTA K ZOSNULÝM
Naplánovali sme tvorivú dielňu: výroba svietnikov na hroby,
ku ktorým ľudia nemôžu prísť pre svoj vek, zdravie, …
Všetky tieto veci sa rozdelia pre obe naše dediny vo farnosti (Abrahám a Hoste)
a budú sa klásť na hroby.

Pokračovaním bude druhé sadenie zrniek: ADVENTNÉ TVORIVÉ DIELNE
Vyrobíme adventné vence a pohľadnice. Vence budú i požehnané.
Navštívime starých a osamelých ľudí a darujeme im adventný veniec.
Pohľadnice sú určené pre starších ľudí (aj keď nežijú sami).
Veríme, že návštevou sa dotkneme ľudských sŕdc
a naše dary im pripomenú, že na nich v ich starobe nezabúdame.

Tretím sadením je vianočné predstavenie: ŠTVRTÝ KRÁĽ.
Toto predstavenie zapojí do spolupráce viac ako dve desiatky detí a mladých,
ich rodičov a príbuzných, i ďalších, ktorí chcú byť súčasťou nášho vianočného príbehu.
Medzi divákmi budú všetci, ktorí budú chcieť prísť: malí i veľkí, starí i mladí.
Chceme ukázať, že všetci môžeme ponúknuť svoje schopnosti, možnosti, čas, talent.
Predstavenie má tento odkaz – máš ruky, srdce, ústa, ktoré ti dal Pán,
aby si ich použil na dobro pre svojich blížnych.
(Predstavenie budeme uvádzať v oboch dedinách našej farnosti.)

Takto sa nám darí ?️

Toto sme my ?