KTO (dobre) SPIEVA, DVAKRÁT SA MODLÍ

„Zpívám rád a je to na mně doufám znát…“ spieva Karel Got v jednej zo svojich piesní. Aj my v našom kostole spievame radi. Naše spievanie má byť modlitbou, spievame na sv. omšiach, aby sme oslávili Boha, poukázali na jeho veľkú lásku k nám. A veľmi nás to teší a baví. „Zpívám rád, že chtěl bych trochu štěstí dát…“ pokračuje…