Ahojte eRkári,

srdečne pozdravujem

V skratke vám predstavím trošku naše eRkárske spoločenstvo vo farnsoti Okoličné. Keďže nás nie je veľa rozhodli sme si urobiť plán svojich aktivít na celý školský rok a postupne krok po kroku spĺňať tieto naše veľké odvážne plány 🙂

Ako animátori sa stretávame na pravidelných stretnutiach raz za mesiac kedy 24 hodín pracujeme, plánujeme a učíme sa činnostiam animátora. Pripravujeme si materiály, učíme sa nové hry a zároveň utužujeme naše vzťahy, dospievame po osobnostnej stránke a rastieme aj vo vzťahu k Bohu.

Naplánovali sme si stretnutia pre deti. Teraz už máme za sebou dva stretká a napriek malému počtu účastníkov, nestrácame chuť a vytrváme.

V rámci detského činu pomoci sme zbierali plastové vrchnáky pre choré deti. So zberom sme začali už pred pár rokmi ako nevinnou aktivitou – súťažou pre deti, a po veľkom úspechu sme sa rozhodli zapojiť celú farnosť. Začali sme zbierať vrchnáky pre jedno konkrétne choré dievčatko, v spolupráci s pánom farárom sme v oznamoch poprosili o pomoc našich farníkov, ktorý ochotne nosili po troške vrchnáky do pripravenej krabice v našom kostole počas asi troch rokov. Neviem odhadnúť koľko vrchnákov sme spolu mohli nazbierať pretože sme ich priebežne odovzdávali, ale tento rok sme dostali správu, že už nepotrebujú a môžeme zbierať pre ďalšieho človeka, ktorý to potrebuje. Takže s radosťou pokračujeme ďalej.

K projektu Z horčičného zrnka strom sme si my PUZZLE naplánovali Dobročiny malé i veľké. Napríklad spolu s deťmi napiecť medovníčky pre našich starších vo farnosti, ktorí sa nemôžu zúčastňovať a prísť medzi nás pre svoju chorobu. A aspoň takouto maličkosťou im prejaviť svoju pozornosť a potešiť ich vo vianočnom období. Našim ďalším cieľom je napríklad vymaľovať našu pastoračnú miestnosť a tak prispieť pri prácach na obnove kostola.

Okrem spomenutého sa nám blíži príprava programu na sv. Mikuláša, príprava Jasličkovej pobožnosti, príprava Dobrej noviny, Pomoc pánovi farárovi s vianočnou výzdobou kostola, Predvianočný farský večer (posedenie). Niektorí sa zúčastníme kurzu Násťročných, Vysielacej pobožnosti Dobrej noviny …….

Tak to bola troška, (čo som si spomenula v túto nočnú hodinu) z nášho eRkárskeho života v našej farnosti Okoličné. Srdečne pozdravujeme a veríme, že s nášho malého ZRNKA vyrasie veľký STROM J

S pozdravom Gabika a spol

Takto sa nám darí ?️

Toto sme my ?