Stopovačka po Kňažej

Dnes máme za sebou stopovačku. Počas nej sme aj pomáhali. Napríklad tetám s nákupom, vyzametali sme chodník, pozbierali smeti v parku, kde plánujeme knižnicu. Darovali sme kvietky a zaspievali tete ako vďaku za jej dobre skutky. Mali sme cca 20 detí a pozvali sme ich aj na stretká.                     …

Karneval

Pravé fašiangy sa dnes nezaobídu bez karnevalu, na ktorý sa vždy všetci tešia, aby predviedli svoje prepracované kostýmy okoliu. Nenechali sme si ho újsť ani u nás v Kňažej, a to 23. februára, na ktorý budeme ešte dlho spomínať. Tento rok sa však líšil tým, že sme vymenili faru za väčšie priestory s nádejou väčšej…

Čitáreň s Pandou Funny

V sobotu k nám na čitáreň prišla Panda Funny z Londýna 🙂 Čítali sme si knižku The Gingerbread Man. Po angličtine sa deti zostali pohrať až do večera, tak sme si užili detskú návštevu. Tentokrát prišli deti bez rodičov, ktorým sme dali ponuku, či nechcú využiť voľný čas bez detí na rande s manželom/manželkou 🙂…

Naše domáce výtvarné dielničky – pohľad do zákulisia 😊

Ahojte, píšeme po dlhšom čase o tom, ako sa nám darí. V domácich výtvarných dielničkách stále pokračujeme a vidíme aj malé úspechy tohto nášho miniprojektu 🙂 dielničky mávame u nás doma – každý utorok poobede (s výnimkou choroby) ešte pred samotným tvorením sa s deťmi privítame a prečítame si nejakú rozprávku (vždy na inú tému)       nadviažeme…

Divadelné predstavenie: Štvrtý kráľ

Advent bol pre nás skutočne bohatým v spoločnej príprave na príchod nášho Spasiteľa. Celý december, ba dokonca už prv aj časť novembra sme pripravovali naše divadelné predstavenie. Jeho názov Štvrtý kráľ už niečo prezrádza – správne môžete tušiť, že sme v ňom putovali k Ježiškovi ako už známi traja králi. Pribudol k nim i štvrtý…

Detský čin pomoci

Spoločne s deťmi sme sa zhodli na maľovaní plotu, ale kvôli nepriaznivému počasiu sme museli pristúpiť k alternatíve, ktorou bola výroba separačných kontajnerov pre našu školu. Spoločne s deťmi sme sa snažili zvýšiť povedomie o potrebe recyklácie medzi žiakmi.

Detský čin pomoci

Zapojili sme sa do Detského činu pomoci a v rámci neho sme s deťmi načistili orechy a vyrobili ďakovné karty. Potom jedna teta napiekla koláče a s deťmi sme vytvorili dve skupinky a išli navštíviť starších ľudí, čo žijú sami. Doniesli sme im koláče, odovzdali ďakovné karty a deti zisťovali údaje ako to vyzeralo keď…

Adventné tvorivé dielne

Advent nám priniesol novú príležitosť, ako sa starať o naše zasadené zrnká, o rastlinky, ktoré z nich vyrastajú… Pokračovaním projektu „Z horčičného zrnka strom“ sú naše už tradičné Adventné tvorivé dielne. V tomto roku sme vyrábali adventné vence, vianočné pohľadnice a zdobili sme medovníky na vianočný stromček do nášho chrámu. Všetky naše výrobky zhotovili šikovné rúčky detí a mladých…