Detský čin pomoci

Spoločne s deťmi sme sa zhodli na maľovaní plotu, ale kvôli nepriaznivému počasiu sme museli pristúpiť k alternatíve, ktorou bola výroba separačných kontajnerov pre našu školu. Spoločne s deťmi sme sa snažili zvýšiť povedomie o potrebe recyklácie medzi žiakmi.