Čerpáme zo skúseností zrnka Krtko. Deti postavili v kláštornom parku drevenú knižničnú búdku pre širokú verejnosť na vymienanie kníh.

ČO POTREBUJEME?

  • nákresy od detí
  • materiál a náradie- drevo, klince, farba, štetce, kladivo…
  • posedenie z paliet

KTO POMÔŽE?

  • dospelí – pomoc pri nákupe, konštrukcií, manipulácií s hotovou knihobúdkou
  • čitatelia všetkých vekových kategórií

PLUS

  • debaty o knihách
  • knihy neskončia na smetisku – deti nosia svoje knihy, ktoré už nečítajú

AUTORITA

  • Gvardián františkánskeho kláštora, v ktorého parkovom areáli bola knihobúdka postavená, hodnotí túto aktivitu veľmi pozitívne, pretože deti svojou aktivitou prilákali do parku ďalších ľudí – mamičky s deťmi, celé rodiny a ľudia z komunuty mohli prirodzene nadviazať nové kontakty.
IMG_8506
IMG_8500
IMG_8509
IMG_8445