Čerpáme zo skúsenosti zrniek Raráškov, prímy a sekundy, Makovníci-pomocníci.

Raráškovia vytvorili v škole nádoby na separovaný odpad. Príma a sekunda súťažili v zbere papiera a fliaš.

ČO POTREBUJEME?

 • nástenky, letáčiky, plagáty – propagácia
 • nádoby a vrecia na zbieranie odpadu
 • spôsoby ako naložiť s odpadom –
  • kontajnery
  • osobný odvoz
  • opätovné použitie – plastové fľaše pre farmu – plnia do nich mlieko
  • kompostovanie
  • zbieranie vrchnáčikov pre choré deti

KTO POMÔŽE?

 • spolužiaci, kamaráti
 • rodičia
 • starosta/poslanci – ak chýbajú nádoby na separovaný odpad

PLUS

 • divadelné predstavenia
 • súperenie medzi tímami – zaznamenávanie výsledkov zbierania na tabuľu – zároveň kampaň
 • kompostovanie a následné použitie vo vertikálnej záhrade

PREKÁŽKY

 • nepodarilo sa vytvoriť centrálne skladisko na odkladanie odpadu kvôli nedostatku priestorov

AUTORITA

 • Predstaviteľka školy privítala aktivitu chlapcov a hodnotí ju veľmi pozitívne. Oceňuje, že pôsobením chlapcov sa rozhýbalo postupné riešenie triedenia odpadu v škole a najmä, že starosta obce zabezpečí kontajnery na triedený odpad, ktoré budú hneď pri škole.
 • Zástupca riaditeľa školy vysoko hodnotí prácu zrnka, aktivitu pri kampani o triedení odpadu, ktorá mala vplyv na všetkých žiakov školy i profesorov. V ďalšom roku plánujú túto aktivitu rozšíriť i do ďalších tried. S nadšením víta vytvorenie školskej záhrady, ktorá bude vybudovaná v strede mesta vertikálnym spôsobom.

ČO TRIEDIŤ?

 • použité náplne z tlačiarní
 • elektronika
 • papier
 • hliník
 • plastové fľaše a vrchnáky
 • bioodpad – kompostovisko
vrchnaciky2
DSCN0123[1]
Vysledok1
20171025_115840[1]