Čerpáme zo skúsenosti zrnka Angeláci. Nacvičili a zahrali tri divadelné predstavenia

ČO POTREBUJEME?

  • obsadenie úloh
  • rekvizity
  • nielen herecké úlohy, ale i zvukári, technici, rekvizitári, kameraman, …
  • téma: aktuálne v časti roka alebo oblasti, s ktorými sa deti často stretávajú – mobily, technika, sociálne siete

KTO POMÔŽE?

  • žiaci ako účinkujúci
  • žiaci, učitelia a rodičia ako diváci

PLUS

  • nielen technické prevedenie ale aj duchovné posolstvo

PREKÁŽKY

  • ak viac predstavení za sebou – náročné

AUTORITA

  • Zástupkyňa školy pripísala aktivite Angelákov veľký význam. Hodnotí najmä aktívnu účasť a spoluprácu zapojených detí a schopnosť urobiť niečo pre druhých.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
S5
IMG_3595
IMG_3614