Začíname

Začíname rozbiehať naše aktivity. Urobili sme informačnú nástenku, malú osvetu a tento týždeň sa chystáme dať do tried aj vedierka na triedený odpad. Postupne do konca mesiaca by sme chceli rozbehnúť aj triedenie odpadu v škole, riešienie odvozu a pod. Raráškovia sú akční a máme aj celkom akčných rodičov. Chceme im predostrieť naše plány, tak…

Milión detí na našej škole

Na našej škole bolo 18. októbra 2017 milión detí! Neveríte? Naozaj! No nie počtom. ☺ Bola to iniciatíva „Milión detí sa modlí ruženec“, do ktorej sa prostredníctvom skupiny God’s Stars zapojila ja naša škola. Pripojili sme sa tak k modlitbovej reťazi, ktorú organizuje ACN (Pomoc trpiacej cirkvi) a ktorá sa koná vo viac ako sedemdesiatich…

Prečo práve GOD´s Rays – Božie lúče ?

Aby sme Božou láskou naplnení, lásku rozdávali. Každý z našich členov má určitú úlohu, ktorá má rozvíjať a posúvať ďalej jeho samotného, našu skupinu a aj ľudí ktorí sú s ňou vo styku. Medzi tieto úlohy patrí napríklad pomoc pri príprave hier pre deti, už spomínané čítanie kníh v domove dôchodcov, ale takisto aj „propagačná“ aktivita ako napríklad aktualizácia…

Prečo práve GOD´s Stars – Božie hviezdy ?

Tak, ako vďaka hviezde pohanskí mudrci našli novonarodeného Mesiáša, túžime aj my  byť  hviezdami  pre tých, ktorý hľadajú Ježiša. Každý z našich členov má určitú úlohu, ktorá má rozvíjať a posúvať ďalej jeho samotného, našu skupinu a aj ľudí ktorí sú s ňou vo styku. Medzi tieto úlohy patrí napríklad pomoc pri príprave hier pre deti, už spomínané…

PAVLÍNKOVCI

Čím chceme prispieť k spoločnému dobru?

Chceme pomôcť ľuďom, ktorí majú na starosti útulok zvierat, aby počas jeho čistenia bol prázdny. V tom čase vezmeme psíky vyvetrať sa von.

Chystáme sa pravidelne navštevovať Domov dôchodcov a tam sa venovať konkrétnym starkým – rozprávať sa s nimi, čítať im.

KRTKO

Čím chceme prispieť k spoločnému dobru?

Chceme vybudovať a starať sa o knižničnú búdku v parku františkánskeho kláštora v Hlohovci. Popri tom chceme pomôcť pri rozličných aktivitách – svätomartinský lampiónový sprievod, Deň rodiny a pod.

GOD´S RAY

Čím chceme prispieť k spoločnému dobru?

Chceme nacvičovať piesne na svätú omšu, pripraviť a hrať sa s deťmi po svätej omši spoločenské hry, čítať knihy starým ľuďom a pripraviť scénky pre ľudí v domove dôchodcov. Chceme pomôcť pri príprave a organizácii svätomartinského lampiónového sprievodu.