Začíname

Začíname rozbiehať naše aktivity. Urobili sme informačnú nástenku, malú osvetu a tento týždeň sa chystáme dať do tried aj vedierka na triedený odpad. Postupne do konca mesiaca by sme chceli rozbehnúť aj triedenie odpadu v škole, riešienie odvozu a pod. Raráškovia sú akční a máme aj celkom akčných rodičov. Chceme im predostrieť naše plány, tak…