PAVLÍNKOVCI

Čím chceme prispieť k spoločnému dobru?

Chceme pomôcť ľuďom, ktorí majú na starosti útulok zvierat, aby počas jeho čistenia bol prázdny. V tom čase vezmeme psíky vyvetrať sa von.

Chystáme sa pravidelne navštevovať Domov dôchodcov a tam sa venovať konkrétnym starkým – rozprávať sa s nimi, čítať im.

KRTKO

Čím chceme prispieť k spoločnému dobru?

Chceme vybudovať a starať sa o knižničnú búdku v parku františkánskeho kláštora v Hlohovci. Popri tom chceme pomôcť pri rozličných aktivitách – svätomartinský lampiónový sprievod, Deň rodiny a pod.

GOD´S RAY

Čím chceme prispieť k spoločnému dobru?

Chceme nacvičovať piesne na svätú omšu, pripraviť a hrať sa s deťmi po svätej omši spoločenské hry, čítať knihy starým ľuďom a pripraviť scénky pre ľudí v domove dôchodcov. Chceme pomôcť pri príprave a organizácii svätomartinského lampiónového sprievodu.

GOD´S STARS

Čím chceme prispieť k spoločnému dobru?

Chceme nacvičovať piesne na svätú omšu, pripraviť a hrať sa s deťmi po svätej omši spoločenské hry, čítať knihy starým ľuďom a pripraviť scénky pre ľudí v domove dôchodcov. Chceme pomôcť pri príprave a organizácii svätomartinského lampiónového sprievodu.

ZRNKO ISTER 1

Čím chceme prispieť k spoločnému dobru?

Chceme rozbehnúť pravidelné návštevy v domove dôchodcov s krátkym programom a piesňami pre potešenie starkých. Zároveň chceme pomáhať s nákupmi starším ľuďom, ktorí žijú sami.

Chceli by sme tiež robiť chlebíčky a rozdať ich v uliciach Bratislavy ľuďom bez domova. Pracujeme aj na ďalších nápadoch.