Vianočné dielne

Keďže okrem pravidelných štvrtkových stretnutí máme záujem pritiahnuť aspoň raz za 3 mesiace aj naše maminy.  Tak môžeme mať koncentrovaný čas na stretnutie mama – dcéra. Osvedčili sa nám stretnutia „Ja a moja mama“. Bývajú 3 hodiny v sobotu podvečer, kedy maminy prídu prežiť čas so svojou (zväčša) najstaršou dcérou. Najprv spolu niečo vyrábame (na začiatku októbra…

Návšteva v domove dôchodcov

Tri klubové stretká sme venovali tomu, že sme si nacvičovali program pre starkých v domove na Heydukovej v Bratislave. Saška a Zuzka si priniesli flauty – veď veselé ľudové pesničky starkým vždy urobia radosť. Nejaký ten falošný tón sa stratil a starkí si radi zaspievali. Katka a Sonička recitovali časť básne Turčín Poničan. Bolo veľmi milé, keď sa na záver…

Hrabanie lístia

V októbri sme mali s dievčatami formačný víkend – aby sme sa dobre zakorenili. Rodičia jednej z dievčat nám dali k dispozícii dom starých rodičov v Levároch. Uprostred záhrady stojí veľký starý orech. V tom čase bol už bez listov – pretože všetky boli na zemi. Tak sme sa v sobotu pred obedom rozhodli, že s tým niečo urobíme. Hrabať listy…

Prvé predstavenia

  Postupne pracujeme na našich aktivitách. Podarilo sa nám nacvičiť 10-15 minútové divadielko s názvom Striebrovlások. Rozhodli sme sa hrať ho v deň sv. Mikuláša, pretože predstavenie vraví aj čosi o ňom. Po výrobe rekvizít a kostýmov sme sa zamerali na obsadenie úloh. Rozdelili sme nielen herecké úlohy, ale i všetky ďalšie, bez ktorých by…