Tretie predstavenie

Píšeme o našom poslednom predstavení, ale ešte nekončíme. Druhé predstavenie chceme hrať eštze mnohým ďalším skupinám. Naše tretie predstavenie bolo určené nielen deťom, ale aj rodičom, starým rodičom, učiteľom i priateľom školy. Boli sme súčasťou veľkého predstavenia školy s názvom AngelaFest, ktorý je oslavou všetkých darov a talentov, ktoré sme dostali od Pána. Symbolom tohtoročného…

Druhé predstavenie

Už máme za sebou aj druhé predstavenie. Naše druhé predstavenie má názov Smartfón. Je to príbeh dvoch priateľov – ježka a zajka. Ježko si kúpil nový smartfón a na kamaráta zajka už nemal čas. Stále iba telefonoval a hral sa hry. V jeden deň však prišiel účet za telefón a ježko nemal peniaze na jeho zaplatenie. Ako…

Pracujeme na druhom predstavení

Teraz pracujeme na druhom predstavení. Pripravujeme hru Smartfón o ježkovi a zajkovi, ktorí sú dobrí a verní priatelia, ale ježka zvábi nový smartfón a zabudne na priateľstvo… Pripravujeme rekvizity a kostýmy a pomaly skúšame. Do tímu sa pridali i viaceré pani učiteľky, ktoré nadviažu na naše predstavenie a s deťmi rozvinú tému priateľstva v ďalších…

Prvé predstavenia

  Postupne pracujeme na našich aktivitách. Podarilo sa nám nacvičiť 10-15 minútové divadielko s názvom Striebrovlások. Rozhodli sme sa hrať ho v deň sv. Mikuláša, pretože predstavenie vraví aj čosi o ňom. Po výrobe rekvizít a kostýmov sme sa zamerali na obsadenie úloh. Rozdelili sme nielen herecké úlohy, ale i všetky ďalšie, bez ktorých by…

Začali sme pracovať

 

Stanovili sme si 3 úlohy a na prvej z nich sme už začali pracovať.
Chystáme Mikulášske predstavenie pre školu a škôlku.

Začali sme pracovať na rekvizitách a pomaly ideme cvičiť scénku. Máme napísaný scenár, rozdelené úlohy…
Priebežne budem fotiť, ako sa pripravujeme a pošlem fotky i z ďalších aktivít.

ANGELÁCI

Čím chceme prispieť k spoločnému dobru?

Tvorbou divadelných predstavení chceme potešiť našich kamarátov a pôjdeme zahrať divadlo aj našim škôlkárom. Chystáme tri predstavenia – Mikulášske predstavenie, Mobil – predstavenie o priateľstve a Námorník – o spolupráci a vzťahoch v kolektíve.