Čerpáme zo skúsenosti zrniek Ister 1 a Ister Junior. Pravidelne navštevovali starých ľudí v domove dôchodcov.

ČO POTREBUJEME?

  • pripravené pesničky, básničky, scénky, knihy na čítanie
  • malé darčeky

KTO POMÔŽE?

  • zamestnanci domova dôchodcov

AUTORITA

  • Manažérka domova seniorov Charitas považuje aktivitu detí za veľmi prospešnú. Veľa dievčat sa spriatelilo so starkými, za ktorými nikto nechodieva. Manažérka očakáva pokračovanie v tejto aktivite a jej rozšírenie o ďalšie aktivity.
pre DD
mikulas 01 DD Heydukova