Pracujeme na druhom predstavení

Teraz pracujeme na druhom predstavení. Pripravujeme hru Smartfón o ježkovi a zajkovi, ktorí sú dobrí a verní priatelia, ale ježka zvábi nový smartfón a zabudne na priateľstvo… Pripravujeme rekvizity a kostýmy a pomaly skúšame. Do tímu sa pridali i viaceré pani učiteľky, ktoré nadviažu na naše predstavenie a s deťmi rozvinú tému priateľstva v ďalších…

Prvé predstavenia

  Postupne pracujeme na našich aktivitách. Podarilo sa nám nacvičiť 10-15 minútové divadielko s názvom Striebrovlások. Rozhodli sme sa hrať ho v deň sv. Mikuláša, pretože predstavenie vraví aj čosi o ňom. Po výrobe rekvizít a kostýmov sme sa zamerali na obsadenie úloh. Rozdelili sme nielen herecké úlohy, ale i všetky ďalšie, bez ktorých by…

ANGELÁCI

Čím chceme prispieť k spoločnému dobru?

Tvorbou divadelných predstavení chceme potešiť našich kamarátov a pôjdeme zahrať divadlo aj našim škôlkárom. Chystáme tri predstavenia – Mikulášske predstavenie, Mobil – predstavenie o priateľstve a Námorník – o spolupráci a vzťahoch v kolektíve.