Z horčičného zrnka strom

 

Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky. (Mk4,31-32)

 

Tento úryvok z Matúšovho evanjelia najlepšie charakterizuje projekt, ktorý rozbieha eRko cez časopis Rebrík.

Deti majú v sebe potenciu meniť svet. Potrebujú k tomu správne usmernenie a motiváciu. Ako z malého horčičného zrnka vyrastie strom, v ktorom môžu hniezdiť vtáky, aj malé deti môžu vyrásť na silné osobnosti, ktoré sú posilou i usmernením pre rovesníkov.

 

Prvou rovinou projektu je zakorenenie detí vo viere – vytvorenie pevného koreňa.

 

  • prostredníctvom určených rubrík v časopise Rebrík. V prvom rade budú čitatelia motivovaní cez komiksové príbehy detí, ktoré sa rozhodnú pracovať na sebe a postupne aj ovplyvňovať svoje okolie. Deti budú cez Rebrík motivované k cvičeniu sa v čnostiachzručnostiach potrebných k úspešnému zvládnutiu jednotlivých činov – odvaha, trpezlivosť, vytrvalosť, radosť…

Ďalšími budú motivačné rubriky, ktoré ponúknu čitateľom rozličné aktivity pre ich vnútorný rozvoj a aj tipy pre aktivity smerom navonok, ktoré vylepšia život, v blízkom i širšom okolí.

  • prostredníctvom modlitieb 3 + 2 na rebrik.sk – sú určené pre každodennú osobnú modlitbu detí. Modlitby 3 + 2 budú zamerané na prehlbovanie osobnej viery detí, na prežívanie ich viery v jednotlivých okamihoch dňa. Bolo by veľmi dobré, keby sa stali súčasťou modlitby v rodinách, na stretkách, prípadne v školách.
  • prostredníctvom stretnutí jednotlivých skupiniek detí, na ktorých budú časopisom Rebrík motivované k cvičeniu sa v čnostiachzručnostiach potrebných k úspešnému zvládnutiu jednotlivých činov – odvaha, trpezlivosť, vytrvalosť, radosť…

 

 

Chceme pomôcť deťom, aby sa zakorenili vo svojej viere, aby sa viera stala prirodzenou súčasťou ich života, aby boli osobnosťami s vedomím, že nikdy nie sú samé – že Boh je s nimi. Takto chceme dosiahnuť, aby kritériami pre životný štýl detí bolo spoločné dobro, ľudská dôstojnosťsolidarita a aby dokázali stáť za svojimi názormi aj v prípade, keby museli kráčať proti prúdu a aby takto pevne zakorenené dokázali ukazovať cestu aj svojím kamarátom, rovesníkom v škole a v obci.

 

Tak potom deti dokážu pôsobiť na svoje okolie šírením dobra cez pravidelné aktivity a tak postupne budú môcť prispievať k zmene vo svojej komunite.

 

Deti – jednotlivci, či celé stretká alebo triedy budú o svojich aktivitách spätne informovať časopis Rebrík, ktorý ich správy bude uverejňovať v na to určenej webovej stránke, aj prostredníctvom reportáží v časopise.

 

Pôsobenie detí navonok:

Deti pod vedením dospelého – animátora, učiteľa, rodiča – aktívne ponúknu svoju pomoc podľa požiadaviek farnosti, školy či obce – po spoločnej konzultácii s učiteľmi, farárom či starostom obce.

Úloha pre vedúcich stretiek: Oslovte predstaviteľa svojej obce, farnosti či školy s otázkou, či a ako môže vaša skupinka pomôcť v danej komunite, čím môže prispieť k tomu aby bola dosiahnutá pozitívna zmena.

 

Po tomto prieskume premyslite spolu s deťmi, akými aktivitami môžete práve vy pomôcť. Podľa požiadaviek potom ponúknite svoj čas – napr. venujte čas starším spoluobčanom – pravidelne sa starajte napr. o jedného z nich (nielen jednorázovo); pripravte spoločné popoludnie hier pre deti v obci; pripravte divadelné predstavenie pre predškolské zariadenie; vytvoriť knižničnú búdku na verejnom priestranstve a starajte sa o ňu; rozbehnite triedenie odpadu v škole, ak ešte nie je rozbehnutý a pod…

 

Ak sa chcete aj vy zapojiť do daného projektu a spolu s deťmi chcete rásť v pevných ľudí a meniť veci na dobré – napíšte na rebrik@erko.sk. Budeme s vami udržiavať úzky kontakt, prekonzultujeme možné aktivity a podporíme zvolené aktivity nielen radou…

 

 

Známy umelec Michelangelo dlho pracoval na jednej soche. Jeho priateľ mu to vyčítal:

„Vo svojej práci napreduješ veľmi pomaly.“

„Naopak,“ bránil sa umelec, „tu som niečo vyhladil a tam som zas odstránil nevhodnú drsnosť. Oči dostali iný výraz, pery sa začali usmievať a svaly sú výraznejšie.“

„ Ale to sú také drobnosti!“ kývol rukou priateľ.

Michelangelo sa usmial: „Áno, sú to drobnosti. Ale z obyčajných drobností vzniká krása a dokonalosť. A to už nie sú malé veci.“
Snažme sa každý deň urobiť dobre niečo drobné. Postupne tak bude svet okolo nás trošku lepší.

 

 

Pripravila Katarína Jantáková