Rozbehli sme sa

Rozhodli sme sa zapojiť do projektu „Z horčičného zrnka strom“. Zaujala nás myšlienka niečo vylepšiť, niekomu pomôcť a v niečom takto podrásť. Sadli sme si, chvíľu porozmýšľali a nakoniec sme sa rozhodli, že pomôžeme škole tak, že budeme zbierať papier, ktorý meníme za toaletný papier. Doteraz sme vyzbierali 3,4 tony papiera. Okrem toho zbierame dvojlitrové fľaše,…

Pracujeme na druhom predstavení

Teraz pracujeme na druhom predstavení. Pripravujeme hru Smartfón o ježkovi a zajkovi, ktorí sú dobrí a verní priatelia, ale ježka zvábi nový smartfón a zabudne na priateľstvo… Pripravujeme rekvizity a kostýmy a pomaly skúšame. Do tímu sa pridali i viaceré pani učiteľky, ktoré nadviažu na naše predstavenie a s deťmi rozvinú tému priateľstva v ďalších…