GOD´S STARS

Čím chceme prispieť k spoločnému dobru?

Chceme nacvičovať piesne na svätú omšu, pripraviť a hrať sa s deťmi po svätej omši spoločenské hry, čítať knihy starým ľuďom a pripraviť scénky pre ľudí v domove dôchodcov. Chceme pomôcť pri príprave a organizácii svätomartinského lampiónového sprievodu.

ZRNKO ISTER 1

Čím chceme prispieť k spoločnému dobru?

Chceme rozbehnúť pravidelné návštevy v domove dôchodcov s krátkym programom a piesňami pre potešenie starkých. Zároveň chceme pomáhať s nákupmi starším ľuďom, ktorí žijú sami.

Chceli by sme tiež robiť chlebíčky a rozdať ich v uliciach Bratislavy ľuďom bez domova. Pracujeme aj na ďalších nápadoch.