Ide nám to

Spolu s PRIMOU sme sa aj my zapojili do projektu „Z horčičného zrnka strom“. Zaujala nás myšlienka niečo vylepšiť, niekomu pomôcť a v niečom takto podrásť. Sadli sme si, chvíľu porozmýšľali a nakoniec sme sa rozhodli, že pomôžeme škole tak, že budeme zbierať papier, ktorý meníme za toaletný papier. Doteraz sme vyzbierali 3,4 tony papiera. Okrem…

Rozbehli sme sa

Rozhodli sme sa zapojiť do projektu „Z horčičného zrnka strom“. Zaujala nás myšlienka niečo vylepšiť, niekomu pomôcť a v niečom takto podrásť. Sadli sme si, chvíľu porozmýšľali a nakoniec sme sa rozhodli, že pomôžeme škole tak, že budeme zbierať papier, ktorý meníme za toaletný papier. Doteraz sme vyzbierali 3,4 tony papiera. Okrem toho zbierame dvojlitrové fľaše,…

Pracujeme na druhom predstavení

Teraz pracujeme na druhom predstavení. Pripravujeme hru Smartfón o ježkovi a zajkovi, ktorí sú dobrí a verní priatelia, ale ježka zvábi nový smartfón a zabudne na priateľstvo… Pripravujeme rekvizity a kostýmy a pomaly skúšame. Do tímu sa pridali i viaceré pani učiteľky, ktoré nadviažu na naše predstavenie a s deťmi rozvinú tému priateľstva v ďalších…

Vianočné dielne

Keďže okrem pravidelných štvrtkových stretnutí máme záujem pritiahnuť aspoň raz za 3 mesiace aj naše maminy.  Tak môžeme mať koncentrovaný čas na stretnutie mama – dcéra. Osvedčili sa nám stretnutia „Ja a moja mama“. Bývajú 3 hodiny v sobotu podvečer, kedy maminy prídu prežiť čas so svojou (zväčša) najstaršou dcérou. Najprv spolu niečo vyrábame (na začiatku októbra…

Návšteva v domove dôchodcov

Tri klubové stretká sme venovali tomu, že sme si nacvičovali program pre starkých v domove na Heydukovej v Bratislave. Saška a Zuzka si priniesli flauty – veď veselé ľudové pesničky starkým vždy urobia radosť. Nejaký ten falošný tón sa stratil a starkí si radi zaspievali. Katka a Sonička recitovali časť básne Turčín Poničan. Bolo veľmi milé, keď sa na záver…